xml地图|网站地图|网站标签 [设为首页] [加入收藏]

黄帝乃择吉日良兆,悉乎哉问也

黄帝问曰:愿闻十二脏之相使,贵贱何如?

黄帝问曰:愿闻十二脏之相使,贵贱何如?

岐伯对曰:悉乎哉问也。请遂言之!

岐伯对曰:悉乎哉问也!请遂言之。心者,皇上之官也,神仙出焉。肺者,相傅之官,治节出焉。肝者,将军之官,谋虑出焉。胆者,中正之官,果断出焉。膻中者,臣使之官,喜乐出焉。脾胃者,仓廪之官,五味出焉。大肠者,传道之官,变化出焉。小肠者,受盛之官,化学物理出焉。肾者,作强之官,伎巧出焉。三焦者,决渎之官,水道出焉。膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。凡此十二官者,不得相失也,故主明则下安,以此保养身体则寿,殁世不殆,感到天下则大昌;主不明则十二官危,使道闭塞而堵塞,形乃大伤,以此保养则殃,感觉天下者,其宗大危。戒之戒之!

心者,太岁之官也,神明出焉。

至道在微,变化无穷,孰知其原?窘乎哉!消者瞿瞿,孰知其要?闵闵之当,孰者为良?恍惚之数,生于毫厘,毫厘之数,起于衡量,千之万之,能够益大,推之大之,其形乃制。

肺者,相傅之官,治节出焉。

轩辕氏曰:善哉!余闻精光之道,大圣之业,而宣明大道。非斋戒择吉日,不敢受也。黄帝乃择吉日良兆,而藏灵兰之室,以传保焉。

肝者,将军之官,谋虑出焉。

古典历史学最先的文章赏析,本文由作者整理于网络,转发请注解出处

胆者,中正之官,果断出焉。

膻中者,臣使之官,喜乐出焉。

脾胃者,食廪之官,五味出焉。

大肠者,传道之官,变化出焉。

小肠者,受盛之官,化学物理出焉。

肾者,作强之官,伎巧出焉。

三焦者,决渎之官,水道出焉。

膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。

凡此十二官者,不得相失也。

故主明则下安,以此养生则寿,殁世不殆,感到天下则大昌。主不明则十二官危,使道闭塞而堵塞,形乃大伤,以此保健则殃,以为天下者,其宗大危,戒之戒之。

至道在微,变化无穷,孰知其原。

窘乎哉,消者瞿瞿,孰知其要。闵闵之当,孰者为良。

若隐若现之数,生于毫厘,毫厘之数,起于度量,千之万之,能够益大,推之大之,其形乃制。

轩辕氏曰:善哉,余闻精光之道,大圣之业,而宣明大道,非齐戒择吉日不敢受也。黄帝乃择吉日良兆,而藏灵兰之室,以传保焉。

本文由太阳集团游戏官方网址发布于首页,转载请注明出处:黄帝乃择吉日良兆,悉乎哉问也

相关阅读